PKK

Ważna informacja dla przyszłych kursantów.
Bez dokumentu PKK - nie można rozpocząć kursu.

PROFIL KANDYTATA NA KIEROWCĘ

Aby założyć PKK należy w Urzędzie Miasta (w wydziale komunikacji wydział praw jazdy np w Gdańsku to na ul. Milskiego na Chełmnie  ewentualnie Nowe Ogrody) złożyć następujące dokumenty:

FOTOGRAFIA

kolorową o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

ORZECZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PROWADZENIA POJAZDÓW ( pomożemy to zdobyć- damy tel. do lekarza)

WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY (dostępny w Urzędzie)

DOWÓD OSOBISTY lub Paszport – należy mieć przy sobie do wglądu

KSERO POSIADANEGO PRAWA JAZDY (jeśli ktoś posiada prawko innej kategorii)

KARTA POBYTU-osoby z innego Pastwa

Dodatkowo osoby , które ukończyły 17 lat i 9 miesięcy a nie ukończyły 18 roku życia ZGODA RODZICÓW na uczestniczenie w kursie na Prawo Jazdy (zgoda podpisana przez rodzica druku otrzymanym w Urzedzie ) Po nadaniu numeru PKK udajemy się do OSK i rozpoczynamy kurs!